Trắc nghiệm

Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) → 2SO3 (k) Phản ứng

Câu Hỏi:

Cho cân bằng hóa học:

2SO2 (k) + O2 (k) → 2SO3

Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu nào sau đây đúng?

Bạn đang xem: Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) → 2SO3 (k) Phản ứng

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 38: Cân bằng hóa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu nào sau đây đúng là cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) → 2SO3 (k) Phản ứng – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!