Trắc nghiệm

Cho các phát biểu sau(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và anđehit axetic.

(b) Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở điều kiện thường, saccarozơ hoà tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

(d) Tinh bột và xenlulozơ có khối lượng mol phân tử bằng nhau.

(e) Cho anbumin tác dụng với Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH tạo hợp chất màu tím.

(g) Khối lượng mol phân tử của triolein và tristearin hơn kém nhau là 2.

Số phát biểu đúng là

Bạn đang xem: Cho các phát biểu sau(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được

Câu hỏi trong đề: Đề trắc nghiệm thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa 2021 (Số 2)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và anđehit axetic.

(b) Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

(c) Ở điều kiện thường, saccarozơ hoà tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.

(e) Cho anbumin tác dụng với Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH tạo hợp chất màu tím.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho các phát biểu sau(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!