Trắc nghiệm

Cho các phát biểu sau:(a) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím.(b)

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau:

(a) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím.

(b) Đốt cháy da hay tóc thấy có mùi khét.

(c) Vinyl axetat tác dụng được với dung dịch KOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch KHCO3.

(d) Công thức chung của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là CnH2nO2 (n ≥ 2).

(e) Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

(g) Teflon – poli(tetrafloetilen)loại polime rất bền với nhiệt và axit, được tráng lên “chảo chống dính”.

Số phát biểu đúng là

Bạn đang xem: Cho các phát biểu sau:(a) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím.(b)

Câu hỏi trong đề: Tính chất vật lý, hóa học, ứng dụng, điều chế hợp chất hữu cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

(a) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím.

(b) Đốt cháy da hay tóc thấy có mùi khét.

(c) Vinyl axetat tác dụng được với dung dịch KOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch KHCO3.

(d) Công thức chung của este tạo bởi ancol thuộc dãy đồng đẳng của ancol etylic và axit thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic là CnH2nO2 (n ≥ 2).

(e) Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu.

(g) Teflon – poli(tetrafloetilen)loại polime rất bền với nhiệt và axit, được tráng lên “chảo chống dính”.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho các phát biểu sau:(a) Mặt cắt củ khoai tác dụng với I2 cho màu xanh tím.(b) – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!