Trắc nghiệm

Cho các phát biểu sau:(a) Este là những hợp chất hữu cơ đơn chức có chứa nhóm

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau:
(a) Este là những hợp chất hữu cơ đơn chức có chứa nhóm cacboxylat.
(b) Chất béo là trieste của glixerol với axit monocacboxylic no hoặc không no.
(c) Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit ađipic.
(d) Ancol là hợp chất hữu cơ có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

Số phát biểu không đúng là:

Bạn đang xem: Cho các phát biểu sau:(a) Este là những hợp chất hữu cơ đơn chức có chứa nhóm

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hoá 12 bài 3: Xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Số phát biểu không đúng là:3

Giải thích
(a) Este là những hợp chất hữu cơ đơn chức có chứa nhóm cacboxylat ⇒ Sai. Este có thể đa chức và chứa nhóm Cacboxyl; không phải cacboxylat.
(b) Chất béo là trieste của glixerol với axit monocacboxylic no hoặc không no ⇒ Sai. Do axit phải là axit béo.
(c) Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit ađipic ⇒ Sai. Xà phòng là muối của axit béo; Không phải của axit adipic.
(d) Ancol là hợp chất hữu cơ có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no ⇒ Đúng.

⇒ Có 3 ý sai.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho các phát biểu sau:(a) Este là những hợp chất hữu cơ đơn chức có chứa nhóm – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!