Trắc nghiệm

Cho các phát biểu sau:(a) Cho đá vôi vào dung dịch axit axetic sẽ có khí bay

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau:
(a) Cho đá vôi vào dung dịch axit axetic sẽ có khí bay ra.
(b) Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozơ.
(c) Để loại bỏ anilin dính trong ống nghiệm có thể dùng dung dịch HCl.
(d) Đun nóng tripanmitin với dung dịch NaOH sẽ xảy ra phản ứng thủy phân.
(e) Trùng hợp axit terephtalic với etylen glicol thu được poli(etylen terephtalat).
Số phát biểu đúng là

Bạn đang xem: Cho các phát biểu sau:(a) Cho đá vôi vào dung dịch axit axetic sẽ có khí bay

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 224


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Số phát biểu đúng là 3.
(a) Đúng: CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O
(b) Sai, thủy phân saccarozơ tạo glucozơ và fructozơ.
(c) Đúng, do anilin kết hợp với HCl tạo muối C6H5NH3Cl tan tốt, dễ bị rửa trôi
(d) Đúng: (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C15H31COONa + C3H5(OH)3
(e) Sai, trùng ngưng axit terephtalic với etylen glicol thu được poli(etylen terephtalat).

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho các phát biểu sau:(a) Cho đá vôi vào dung dịch axit axetic sẽ có khí bay – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!