Trắc nghiệm

Cho các phát biểu sau: (a) Kim loại Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc,

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau:
(a) Kim loại Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.
(b) Cho dung dịch KOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 thu được kết tủa.
(c) Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở điều kiện thường.
(d) Nhúng thanh kim loại Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 có xảy ra ăn mòn điện hóa học.
(e) Cho a mol P2O5 vào dung dịch chứa 3a mol NaOH thu được dung dịch chứa một muối.
Số phát biểu đúng là

Bạn đang xem: Cho các phát biểu sau: (a) Kim loại Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc,

Câu hỏi trong đề: Đề thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Hóa mã đề 203


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

(a) Sai, Fe bị thụ động trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.
(b) Đúng: KOH + Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + K2CO3 + H2O
(c) Sai, Be không phản ứng, Mg phản ứng chậm với nước ở điều kiện thường.
(d) Đúng: Fe + Cu2+ —> Fe2+ + Cu
Cu sinh ra bám vào Fe tạo cặp điện cực Fe-Cu tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện li nên có ăn mòn điện hóa.
(e) Sai, nNa/nP = 1,5 —> Tạo 2 muối Na2HPO4 và NaH2PO4

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho các phát biểu sau: (a) Kim loại Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc, – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!