Trắc nghiệm

Cho các phát biểu sau: (a) Alanin phản ứng được với dung dịch HCl. (b) Oxi hóa

Câu Hỏi:

Cho các phát biểu sau:
(a) Alanin phản ứng được với dung dịch HCl.
(b) Oxi hóa glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, to) thu được sobitol.
(c) Phenol (C6H5OH) tan trong dung dịch NaOH loãng, dư.
(d) Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren (xúc tác Na) thu được cao su buna-S.
(e) Đun nóng tripanmitin với dung dịch H2SO4 loãng sẽ xảy ra phản ứng thủy phân.
Số phát biểu đúng là

Bạn đang xem: Cho các phát biểu sau: (a) Alanin phản ứng được với dung dịch HCl. (b) Oxi hóa

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 206


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

(a) Đúng: H2NCH(CH3)COOH + HCl → ClH3NCH(CH3)COOH
(b) Sai, khử glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, t°) thu được sobitol.
(c) Đúng: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
(d) Đúng:
CH2=CH-CH=CH2 + C6H5CH=CH2 → (-CH2-CH=CH-CH2-CH(C6H5)-CH2-)n
(e) Đúng: (C15H31COO)3C3H5 + H2O ⇔ C15H31COONa + C3H5(OH)3.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho các phát biểu sau: (a) Alanin phản ứng được với dung dịch HCl. (b) Oxi hóa – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!