Trắc nghiệm

Cho các phản ứng sau: 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Câu Hỏi:

Cho các phản ứng sau:

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
2HCl + Fe → FeCl2 + H2
3HCl + Fe(OH)3 → FeCl3 + 3H2O
6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2
16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

Bạn đang xem: Cho các phản ứng sau: 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 23: Hiđro clorua, axit clohiđric và muối clorua


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là 2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho các phản ứng sau: 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!