Trắc nghiệm

Cho các monome sau: stiren, toluen, vinyl axetat

Câu Hỏi:

Cho các monome sau: stiren, toluen, vinyl axetat, caprolactam, metyl metacrylat, propilen. Số monome tham gia phản ứng trùng hợp là

Bạn đang xem: Cho các monome sau: stiren, toluen, vinyl axetat

Câu hỏi trong đề: Xác định số polime thỏa mãn tính chất cho trước


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cho các monome sau: stiren, toluen, vinyl axetat, caprolactam, metyl metacrylat, propilen. Số monome tham gia phản ứng trùng hợp là stiren, vinyl axetat, caprolactam, metyl metacrylat, propilen.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho các monome sau: stiren, toluen, vinyl axetat – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!