Trắc nghiệm

Cho các dung dịch AlCl3, ZnSO4, FeSO4. Dùng thuốc thử nào để phân biệt các

Câu Hỏi:

Cho các dung dịch AlCl3, ZnSO4, FeSO4. Dùng thuốc thử nào để phân biệt các dung dịch trên

Bạn đang xem: Cho các dung dịch AlCl3, ZnSO4, FeSO4. Dùng thuốc thử nào để phân biệt các

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 40 : Nhận biết một số ion trong dung dịch


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cho các dung dịch AlCl3, ZnSO4, FeSO4. Dùng thuốc thử là dung dịch NaOH  để phân biệt các dung dịch này.

Cho NaOH dư vào:

AlCl3 tao kết tủa keo trắng Al(OH)3 sau đó kết tủa bị hòa tan.

Cho vào ZnS04 thì tao kết tủa trắng Zn(Oh)2 sau đó kết tủa bị hòa tan.

Cho vào FeSO4 tao kết tủa xanh lam sau đó ko bị hòa tan.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho các dung dịch AlCl3, ZnSO4, FeSO4. Dùng thuốc thử nào để phân biệt các – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!