Trắc nghiệm

Cho các chất sau: metan, etilen, buta- 1,3- đien, benzen, toluen, stiren,

Câu Hỏi:

Cho các chất sau: metan, etilen, buta- 1,3- đien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat, anilin. Số chất tác dụng được với dung dịch nước brom ở điều kiện thường là:

Bạn đang xem: Cho các chất sau: metan, etilen, buta- 1,3- đien, benzen, toluen, stiren,

Câu hỏi trong đề: Đề luyện thi thử tốt nghiệp THPT môn Hóa hay số 7 (có đáp án)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cho các chất sau: metan, etilen, buta- 1,3- đien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat, anilin. Số chất tác dụng được với dung dịch nước brom ở điều kiện thường là 6

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho các chất sau: metan, etilen, buta- 1,3- đien, benzen, toluen, stiren, – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!