Trắc nghiệm

Cho các chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, NH3. Chất nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh

Câu Hỏi:

Cho các chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, NH3. Chất nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

Bạn đang xem: Cho các chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, NH3. Chất nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh

Câu hỏi trong đề: Tính axit bazơ và so sánh tính chất của các chất hữu cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chất làm đổi màu quỳ tím thành xanh là CH3NH2 và NH3.

Câu hỏi liên quan

Cho các chất C6H5OH (X); C6H5NH2 (Y); CH3NH2 (Z) và C6H5CH2OH (T). Chất không làm đổi màu quì tím là :

A. X, Y

B. X, Y, Z

C. X, Y, T

D. Z

Cho các chất sau: C6H5OH(X), C6H5NH2 (Y), CH3NH2 (Z) và HCOOCH3(T). Chất không làm đổi màu quỳ tím là

A. X, Y, T.

B. X và Y.

C. X, Y, Z.

D. Y và T.

C6H5NH2 là công thức hóa học của chất nào?

A. Benzen.

B. Etylamin.

C. Anilin.

D. Alanin.

Cho dãy gồm các cất CH3NH2, CH3NHCH3, C6H5NH2 (anilin), NH3. Chất có lực bazo mạnh nhất trong dãy trên là

A. CH3NH2

B. NH3

C. CH3NHCH3

D. C6H5NH2

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với dung dịch

A. nước brom

B. NaOH

C. HCl

D. NaCl

Cho các phát biểu sau:

(a) Nhỏ dung dịch I2 vào dung dịch hồ tinh bột, thấy dung dịch thu được xuất hiện màu xanh tím

(b) Thành phần chính của tinh bột là amilopectin

(c) Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím đặc trưng

(d) Anilin (C6H5NH2) tan tốt trong nước tạo dung dịch có môi trường bazo

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho các chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, NH3. Chất nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!