Trắc nghiệm

Cho các cặp chất sau đây (1) Na2CO3 + BaCl2 (2) (NH4)2CO3 + Ba(NO3)2

Câu Hỏi:

Cho các cặp chất sau đây:
(1) Na2CO3 + BaCl2 (2) (NH4)2CO3+ Ba(NO3)2
(3) Ba(HCO3)2+ K2CO3 (4) BaCl2+ MgCO3
(5) K2CO3 + (CH3COO)2Ba (6) BaCl2+ NaHCO3
Những cặp chất khi phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn là:

Bạn đang xem: Cho các cặp chất sau đây (1) Na2CO3 + BaCl2 (2) (NH4)2CO3 + Ba(NO3)2

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 11 Chương 1 Sự điện li có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Ta có các phương trình hóa học như sau:

(1) Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl
(2) (NH4)2CO3 + Ba(NO3)2 → 2NH4NO3 + BaCO3
(3) Ba(HCO3)2 + K2CO3 → 2KHCO3 + BaCO3
(4) BaCl2 + MgCO3: ko phản ứng
(5) K2CO3 + (CH3COO)2Ba→ 2CH3COOK + BaCO3
(6) BaCl2 + NaHCO3: ko phản ứng

Các phương trình (1), (2), (3), (5) đều có phương trình ion rút gọn Ba2+ + CO32- → BaCO3

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho các cặp chất sau đây (1) Na2CO3 + BaCl2 (2) (NH4)2CO3 + Ba(NO3)2 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!