Trắc nghiệm

Cho các cân bằng hóa học sau: 2SO2 (k) + O_2 (k) ⇆ 2SO3 (k) N2 (k) + 3H2

Câu Hỏi:

Cho các cân bằng hóa học sau:

(1) 2SO2 (k) + O_2 (k) ⇆ 2SO3 (k)

(2) N2 (k) + 3H2 ⇆ 2NH3 (k)

(3) 3CO2 (k) + H2 (k) ⇆ CO (k) + H2O (k)

(4) 2HI (k) ⇆ H2 (k) + I2 (k)

Khi thay đổi áp suất, các cân bằng hóa học đều không bị chuyển dịch là

Bạn đang xem: Cho các cân bằng hóa học sau: 2SO2 (k) + O_2 (k) ⇆ 2SO3 (k) N2 (k) + 3H2

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 38: Cân bằng hóa học


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Khi thay đổi áp suất, các cân bằng hóa học đều không bị chuyển dịch là (3) và (4)

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho các cân bằng hóa học sau: 2SO2 (k) + O_2 (k) ⇆ 2SO3 (k) N2 (k) + 3H2 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!