Trắc nghiệm

Cho ab3c2 – a2b2c2 + ab2c3 – a2bc3 = abc2(b+c) (…)

Câu Hỏi:

Cho ${a}{b}^{3}{c}^{2}{-}{a}^{2}{b}^{2}{c}^{2}{+}{a}{b}^{2}{c}^{3}{-}{a}^{2}{b}{c}^{3}{=}{a}{b}{c}^{2}\left({{{b}{+}{c}}}\right)\left({…}\right)$ Biểu thức thích hợp điền vào dấu … là

Bạn đang xem: Cho ab3c2 – a2b2c2 + ab2c3 – a2bc3 = abc2(b+c) (…)

Câu hỏi trong đề: Chương 1 Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Ta có
${a}{b}^{3}{c}^{2}{-}{a}^{2}{b}^{2}{c}^{2}{+}{a}{b}^{2}{c}^{3}{-}{a}^{2}{b}{c}^{3}{=}{ }{a}{b}{c}^{2}{(}{b}^{2}{ }-{ }{a}{b}{ }{+}{ }{b}{c}{ }-{ }{a}{c}{)}{ }{ }{=}{ }{a}{b}{c}^{2}{[}{(}{b}^{2}{ }-{ }{a}{b}{)}{ }{+}{ }{(}{b}{c}{ }-{ }{a}{c}{)}{]}{ }{ }{=}{ }{a}{b}{c}^{2}{[}{b}{(}{b}{ }-{ }{a}{)}{ }{+}{ }{c}{(}{b}{ }-{ }{a}{)}{]}{ }{ }{=}{ }{a}{b}{c}^{2}{(}{b}{ }{+}{ }{c}{)}{(}{b}{ }-{ }{a}{)}$
Vậy ta cần điền b – a
Đáp án cần chọn là: A

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho ab3c2 – a2b2c2 + ab2c3 – a2bc3 = abc2(b+c) (…) – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!