Trắc nghiệm

Cho a mol sắt tác dụng hết với a mol khí clo thu được chất rắn X. Cho X vào nước

Câu Hỏi:

Cho a mol sắt tác dụng hết với a mol khí clo thu được chất rắn X. Cho X vào nước thu được dung dịch Y. Dung dịch Y không tác dụng với chất nào sau đây?

Bạn đang xem: Cho a mol sắt tác dụng hết với a mol khí clo thu được chất rắn X. Cho X vào nước

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 37 : Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Dung dịch Y không tác dụng với Cu

PTHH:

2Fe + 3Cl2 to ⟶ 2FeCl3

2a/3dư a/3 ← a → 2a/3

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

a/3 → 2a/3 → a

Vậy hỗn hợp rắn X chứa a mol FeCl2

Trong các chất thì Cu không phản ứng được với FeCl2

Các phản ứng hóa học có thể xảy ra là:

3AgNO3 + FeCl2 → 2AgCl + Fe(NO3)3 + Ag

2NaOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2NaCl

Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho a mol sắt tác dụng hết với a mol khí clo thu được chất rắn X. Cho X vào nước – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!