Trắc nghiệm

Cho a gam glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO 3 / NH 3 thành a gam Ag. Phần trăm

Câu Hỏi:

Cho a gam glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 thành a gam Ag. Phần trăm của glucozơ tham gia phản ứng là

Bạn đang xem: Cho a gam glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO 3 / NH 3 thành a gam Ag. Phần trăm

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 5 : Glucozơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

PTHH:

2AgNO3 + H2O + 2NH3 + C6H12O6 => 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7

H = $\dfrac{\dfrac{a}{108.2}.180}{a}$.100% = 83,33%

Cho a gam glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 thành a gam Ag. Phần trăm của glucozơ tham gia phản ứng là 83,33%

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho a gam glucozơ phản ứng với dung dịch AgNO 3 / NH 3 thành a gam Ag. Phần trăm – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!