Trắc nghiệm

Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam

Câu Hỏi:

Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là

Bạn đang xem: Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 22: Nguyên tố Clo


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

$nCl_2$ = x mol; $nO_2$ = y mol

⇒x + y = 0,35 mol (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: $mCl_2 + mO_2 = mZ – mY $= 19g

⇒ 71x + 32y = 19 (2)

Từ (1)(2) => x = 0,2; y = 0,15

Đặt $nMg$ = a mol; $nAl$ = b mol

⇒ 24a + 27b = 11,1g (3)

Bảo toàn e: 2$nMg$ + 3$nAl$ = 2$nCl_2$ + 4$nO_2$

⇒2a +3b = 1 (4)

Từ (3)(4) ⇒ a = 0,35; b = 0,1 ⇒ %$mAl$ = 24,32%

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!