Trắc nghiệm

Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no, đơn chức và ancol no, đơn chức phản

Câu Hỏi:

Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no, đơn chức và ancol no, đơn chức phản ứng vừa hết với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là

Bạn đang xem: Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no, đơn chức và ancol no, đơn chức phản

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (đề trắc nghiệm số 3)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tên gọi của este đó là metyl fomat.

RCOOR’ + NaOH -> RCOONa + R’OH

0,1         
=> Meste = 60g

=> HCOOCH3 (metyl fomiat)

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no, đơn chức và ancol no, đơn chức phản – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!