Trắc nghiệm

Cho 5,8 gam FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được dung dịch X

Câu Hỏi:

Cho 5,8 gam FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được dung dịch X và hỗn hợp khí gồm CO2, NO. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y, dung dịch Y hòa tan tối đa m gam Cu, sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. Giá trị của m là

Bạn đang xem: Cho 5,8 gam FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được dung dịch X

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 32 : Hợp chất của sắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giá trị của m là 16.

Có nFeCO3 = 0,05 mol => phản ứng tạo 0,05 mol Fe(NO3)3

=> Y có 0,05 mol Fe3+ ; 0,15 mol NO3- và H+.

Khi phản ứng với Cu :

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

=> nCu phản ứng = 1,5. nNO3 + ½ .nFe3+ = 0,25 mol

=> m = 16g

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho 5,8 gam FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu được dung dịch X – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!