Trắc nghiệm

Cho 4 lọ dung dịch riêng biệt X,Y,Z,T chứa (NH4)2CO3, NaHCO3, NaNO3, NH4NO3

Câu Hỏi:

Cho 4 lọ dung dịch riêng biệt X,Y,Z,T chứa các chất khác nhau trong 4 chất (NH4)2CO3, NaHCO3, NaNO3, NH4NO3. Thực hiện nhận biết 4 dung dịch trên bằng Ba(OH)2 thu được kết quả:

Cho 4 lọ dung dịch riêng biệt X,Y,Z,T chứa các chất khác nhau trong 4 chất left( hình ảnh

Nhận xét nào sau đây đúng:

Bạn đang xem: Cho 4 lọ dung dịch riêng biệt X,Y,Z,T chứa (NH4)2CO3, NaHCO3, NaNO3, NH4NO3

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 40 : Nhận biết một số ion trong dung dịch


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

X + Ba(OH)2 → Kết tủa trắng

=> X là NaHCO3.

2NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

• Y + Ba(OH)2 → khí mùi khai

=> Y là NH4NO3 => A sai, B sai.

2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3↑ + 2H2O

• Z + Ba(OH)2 → không hiện tượng.

=> Z là NaNO3 => C sai.

• T + Ba(OH)2 → Kết tủa trắng, khí mùi khai.

=> T là (NH4)2CO3 => D đúng.

(NH4)2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + 2NH3↑ + 2H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho 4 lọ dung dịch riêng biệt X,Y,Z,T chứa (NH4)2CO3, NaHCO3, NaNO3, NH4NO3 – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!