Trắc nghiệm

Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic, khí sinh ra được dẫn vào

Câu Hỏi:

Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic, khí sinh ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80 %. Vậy giá trị của m là:

Bạn đang xem: Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic, khí sinh ra được dẫn vào

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 5 : Glucozơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

1 Glucozo → 2CO2

nglucozo = 2 (mol)

⇒ nCO2 = 2 × 2 × 0,8 = 3,2 (mol)

⇒ mCaCO3 = 3,2 × 100 = 320 (g)

Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic, khí sinh ra được dẫn vào dung dịch nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết hiệu suất của quá trình lên men đạt 80 %. Vậy giá trị của m là 320 gam

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho 360 gam glucozơ lên men tạo thành ancol etylic, khí sinh ra được dẫn vào – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!