Trắc nghiệm

Cho 24,95 gam một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp và đều thuộc

Câu Hỏi:

Cho 24,95 gam một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp và đều thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn tác dụng với axit H2SO4 loãng thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại đó là:

Bạn đang xem: Cho 24,95 gam một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp và đều thuộc

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 Chương 2


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hai kim loại đó là Se và Ba.

Gọi công thức chung của hai kim loại thuộc nhóm IIA là M

Có phản ứng: 

${M}+{H}_{2} {SO}_{4} \rightarrow {{M}}_{2} {SO}_{4}+{H}_{2} $

$\Rightarrow {n}_{{{M}}}={n}_{{H}_{2}}=0,2 \Rightarrow {{M}}=\dfrac{24,95}{0,2}=124,75$

Do đó hỗn hợp cần có 1 kim loại có $M
Mà hai kim loại trong hỗn hợp ở hai chu kì liên tiếp và thuộc nhóm IIA.

Nên hai kim loại đó là Se và Ba.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho 24,95 gam một hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp và đều thuộc – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!