Trắc nghiệm

Cho 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch chứa H2SO4 0,6M và NaNO3 đun

Câu Hỏi:

Cho 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch chứa H2SO4 0,6M và NaNO3 đun nóng, kết thức phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối sunfat và 3,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5 đo ở (đktc). Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến độ mol/l của Fe2(SO4)3 trong dung dịch Y là

Bạn đang xem: Cho 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch chứa H2SO4 0,6M và NaNO3 đun

Câu hỏi trong đề: Đề trắc nghiệm thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa 2021 (Số 14)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Bảo toàn N →  nNaNO3 = nNO = 0,12

Dung dịch Y chứa Fe2+ (a), Fe3+ (b), Cu2+ (c), Na+ (0,12) → SO42- (2a + 3b + 2c + 0,12)/2

mX = 56(a + b) + 64c = 10,24

ne = 2a + 3b + 2c = 0,12.3

m rắn = 160(a + b)/2 + 80c + 233(2a + 3b + 2c + 0,12)/2 = 69,52

→ a = 0,06; b = 0,02; c = 0,09

→ nFe2(SO4)3 = b/2 = 0,01

nH2SO4 = nSO42- = (2a + 3b + 2c + 0,12)/2 = 0,24

→ Vdd = 0,4 lít

→ CM Fe2(SO4)3 = 0,01/0,4 = 0,025

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho 10,24 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu vào dung dịch chứa H2SO4 0,6M và NaNO3 đun – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!