Trắc nghiệm

Cho 100,0 ml dung dịch NaOH 4,0 M vào 100,0 ml dung dịch CrCl3 thì thu được

Câu Hỏi:

Cho 100,0 ml dung dịch NaOH 4,0 M vào 100,0 ml dung dịch CrCl3 thì thu được 10,3 gam kết tủa. Vậy nồng độ mol của dung dịch CrCl3 là:

Bạn đang xem: Cho 100,0 ml dung dịch NaOH 4,0 M vào 100,0 ml dung dịch CrCl3 thì thu được

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 34 : Crom và hợp chất của crom


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Gọi số mol CrCl3 là x 

nNaOH = 0,4 mol;

nCr(OH)3 = 0,1 mol

CrCl3 + 3NaOH → Cr(OH)3 + 3NaCl
x 3x x 3x (mol)

Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H20
0,4 -3x 0,4-3x (mol)

nCr(OH)3dư = 4x – 0,4 = 0,1

=> x = 0,125

$C_M(CrCl3) = 1,25M$

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cho 100,0 ml dung dịch NaOH 4,0 M vào 100,0 ml dung dịch CrCl3 thì thu được – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!