Trắc nghiệm

Chất vô định hình có tính chất nào sau đây?

Câu Hỏi:

Chất vô định hình có tính chất nào sau đây?

Bạn đang xem: Chất vô định hình có tính chất nào sau đây?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm vật lý 10 bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chất vô định hình có tính chất: Sự chuyển từ chất rắn vô định hình sang chất lỏng xảy ra liên tục.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất vô định hình có tính chất nào sau đây? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!