Trắc nghiệm

Chất tham gia phản ứng tráng gương là fructozơ.

Câu Hỏi:

Chất tham gia phản ứng tráng gương là

Bạn đang xem: Chất tham gia phản ứng tráng gương là fructozơ.

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chất tham gia phản ứng tráng gương là fructozơ. 

Lưu ý: Trong môi trường bazơ, fructozơ có thể chuyển hóa thành glucozơ và tham gia được phản ứng tráng bạc (+AgNO3/NH3):

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất tham gia phản ứng tráng gương là fructozơ. – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!