Trắc nghiệm

Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là

Câu Hỏi:

Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là

Bạn đang xem: Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là glucozơ.

OHCH2(CHOH)4CHO + H2 {to, Ni} → OHCH2(CHOH)4CH2OH

glucozo sobitol

Sobitol là một poliancol có công thức CH2OH[CHOH]4CH2OH; được tạo thành khi dẫn khí H2 vào dung dịch glucozơ (hoặc fructozơ) đun nóng, có Ni làm xúc tác

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!