Trắc nghiệm

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? Xenlulozơ

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Bạn đang xem: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? Xenlulozơ

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Trong các chất accarozơ, Xenlulozơ, Fructozơ, Glucozơ. Chất thuộc loại polisaccarit là Xenlulozơ

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit? Xenlulozơ – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!