Trắc nghiệm

Chất nào sau đây thuộc loại ancol bậc 1?

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây thuộc loại ancol bậc 1?

Bạn đang xem: Chất nào sau đây thuộc loại ancol bậc 1?

Câu hỏi trong đề: Đề ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Hóa số 7 có đáp án


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chất thuộc loại ancol bậc 1 là $C{H_3}C{H_2}OH$.

Câu hỏi liên quan

Chất nào sau đây là ancol thơm?

A. $C _{6} H _{5} OH$.

B. $C _{2} H _{5} OH$

C. $C _{6} H _{5} CH _{2} OH$.

D. $CH _{3} OH$.

Chất nào sau đây là ancol bậc 2:

A. HOCH2CH2OH

B. (CH3)2CHOH

C. (CH3)2CHCH2OH

D. (CH3)3COH

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất nào sau đây thuộc loại ancol bậc 1? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!