Trắc nghiệm

Chất nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH loãng, dư?

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH loãng, dư?

Bạn đang xem: Chất nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH loãng, dư?

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 203


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Al2O3 tan hết trong dung dịch NaOH loãng, dư.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH loãng, dư? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!