Trắc nghiệm

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra khí H2?

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra khí H2?

Bạn đang xem: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra khí H2?

Câu hỏi trong đề: Giải chi tiết đề thi tốt nghiệp môn hóa 2022 mã 224


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chất tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra khí H2 là Al.
Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra khí H2? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!