Trắc nghiệm

Chất nào sau đây không hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng?

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây không hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng?

Bạn đang xem: Chất nào sau đây không hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng?

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chất  không hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng là xenlulozơ

Các PTHH:

Cu(OH)2 + 2C6H12O6 → 2H2O + (C6H11O6)2Cu

Cu(OH)2 + 2C12H22O11 → H2O + 2Cu2O + C6H12O7

2Cu(OH)2 + HCOOH → CO2 + Cu2O↓ + 4H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất nào sau đây không hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!