Trắc nghiệm

Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

Bạn đang xem: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 34 : Crom và hợp chất của crom


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cr(OH)2 không có tính lưỡng tính.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất nào sau đây không có tính lưỡng tính ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!