Trắc nghiệm

Chất nào sau đây khí phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây khí phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí ?

Bạn đang xem: Chất nào sau đây khí phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 32 : Hợp chất của sắt


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Fe2O3 khí phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí

Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất nào sau đây khí phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng sẽ không sinh ra khí – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!