Trắc nghiệm

Chất nào sau đây khi bị phân hủy thu được 3 chất?

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây khi bị phân hủy thu được 3 chất?

Bạn đang xem: Chất nào sau đây khi bị phân hủy thu được 3 chất?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng:

Chất khi bị phân hủy thu được 3 chất: KMnO4

2KMnO4 → MnO2 + O2 + K2MnO4

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất nào sau đây khi bị phân hủy thu được 3 chất? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!