Trắc nghiệm

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc súng không khói?

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây được dùng làm thuốc súng không khói?

Bạn đang xem: Chất nào sau đây được dùng làm thuốc súng không khói?

Câu hỏi trong đề: Đề thi HK1 môn Hóa lớp 12 có đáp án (Đề trắc nghiệm số 1)


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.

Điều chế Xenlulozo Trinitrat.

(Phần tính chất hóa học + ứng dụng của xenlulozo)

Phương trình phản ứng đơn giản: [C6H7O2(OH)3]n + 3n HNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3n H2O

Lưu ý: thí nghiệm nguy hiểm, các bạn chỉ xem tham khảo, tuyệt đối ko thử tại nhà dưới mọi hình thức.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất nào sau đây được dùng làm thuốc súng không khói? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!