Trắc nghiệm

Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong? Fructozơ

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong?

Bạn đang xem: Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong? Fructozơ

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Trong các chất Amilopectin, Glucozơ, Saccarozơ và Fructozơ. Chất còn được gọi là đường mật ong là Fructozơ

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong? Fructozơ – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!