Trắc nghiệm

Chất nào sau đây có tính dị hướng?

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây có tính dị hướng?

Bạn đang xem: Chất nào sau đây có tính dị hướng?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm vật lý 10 bài 34: Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng. Mà trong các chất trên, thạch anh là chất đơn tinh thể.
=> Thạch anh có tính dị hướng.
Tinh the thach anh co tinh di huong

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất nào sau đây có tính dị hướng? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!