Trắc nghiệm

Chất nào sau đây có mạch cacbon phân nhánh ?

Câu Hỏi:

Chất nào sau đây có mạch cacbon phân nhánh ?

Bạn đang xem: Chất nào sau đây có mạch cacbon phân nhánh ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 12 bài 6 : Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Amilopectin có mạch cacbon phân nhánh.
amilopectin có mạch cacbon phân nhánh

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất nào sau đây có mạch cacbon phân nhánh ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!