Trắc nghiệm

Chất nào dưới đây không tác dụng với dung dịch AlCl3?

Câu Hỏi:

Chất nào dưới đây không tác dụng với dung dịch $AlCl _{3}$?

Bạn đang xem: Chất nào dưới đây không tác dụng với dung dịch AlCl3?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 1


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ag không tác dụng với dung dịch AlCl3.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất nào dưới đây không tác dụng với dung dịch AlCl3? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!