Trắc nghiệm

Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3/NH3 (to) , không xảy ra phản ứng

Câu Hỏi:

Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3/NH3 (to) , không xảy ra phản ứng tráng bạc

Bạn đang xem: Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3/NH3 (to) , không xảy ra phản ứng

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Trong các chất Saccarozơ, Glucozơ, Fructozơ, metylfomat . Chất khi cho vào dung dịch AgNO3/NH3 (to) , không xảy ra phản ứng tráng bạc là Saccarozơ

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3/NH3 (to) , không xảy ra phản ứng – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!