Trắc nghiệm

Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là

Câu Hỏi:

Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là

Bạn đang xem: Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 22: Nguyên tố Clo


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chất làm khô khí Cl2 ẩm phải là chất hút nước mạnh và không tác dụng với Cl2

Cả 4 chất trên đều hút nước mạnh nhưng Na2SO3, CaO; NaOH đặc tác dụng được với Cl2. Do đó chỉ có thể dùng H2SO4 đặc.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất dùng để làm khô khí Cl2 ẩm là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!