Trắc nghiệm

Chất có công thức phân tử C6H12O6 là

Câu Hỏi:

Chất có công thức phân tử C6H12O6 là

Bạn đang xem: Chất có công thức phân tử C6H12O6 là

Câu hỏi trong đề: Phân loại, tên gọi của cacbohiđrat


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chất có công thức phân tử C6H12O6 là glucozơ.

Lý thuyết: Glucose là một loại monosaccarit với công thức phân tử C₆H₁₂O₆ và phổ biến nhất. Glucose chủ yếu được tạo ra bởi thực vật và hầu hết các loại tảo trong quá trình quang hợp từ nước và CO₂, sử dụng năng lượng từ ánh sáng mặt trời.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Chất có công thức phân tử C6H12O6 là – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!