Trắc nghiệm

Cây nào dưới đây có thân gỗ?

Câu Hỏi:

Cây nào dưới đây có thân gỗ?

Bạn đang xem: Cây nào dưới đây có thân gỗ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 6 bài 41


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Cây có thân gỗ là cây phật thủ.
– Các loại cây có thân gỗ như: phật thủ, bưởi, nhãn…
– Các loại cây có thân cỏ như: đậu, huê, bèo tây, lay ơn, hướng dương…

Cây nào có thân gỗ?


Cây hướng dương, lay ơn, bèo Nhật Bản và cây phật thủ

Câu hỏi liên quan

Cây nào dưới đây có lá mọc đối ?

A. Ổi

B. Mồng tơi

C. Dâu tằm

D. Dây huỳnh

Cây nào dưới đây có lá kép lông chim ?

A. Ngũ gia bì

B. Chùm ngây

C. Xương sông

D. Rau muống biển

Cây nào dưới đây có thân rễ ?

A. Tre

B. Khoai tây

C. Cà chua

D. Bưởi

Cây nào dưới đây có lá hình mạng ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Kinh giới

C. Tre

D. Địa liền

Khi nói về thực vật Hạt kín, điều nào sau đây là đúng ?

A. Tất cả các phương án đưa ra

B. Hình thái đa dạng

C. Phân bố rộng

D. Chức năng sống hoàn thiện

Các sự kiện phát sinh cây hạt trần và cây hạt kín lần lượt xảy ra ở các kỉ nào sau đây?

A. Kỉ Cacbon và kỉ Phấn trắng.

B. Kỉ Silua và kỉ Triat.

C. Kỉ Cacbon và kỉ Triat.

D. Kỉ Silua và kỉ Phấn trắng.

Hoa là cơ quan chuyên hoá với chức năng

A. sinh sản

B. sinh dưỡng.

C. cảm ứng.

D. dự trữ.

Khi nói về rêu, nhận định nào dưới đây là chính xác ?

A. Cấu tạo đơn bào

B. Chưa có rễ chính thức

C. Không có khả năng hút nước

D. Thân đã có mạch dẫn

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cây nào dưới đây có thân gỗ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!