Trắc nghiệm

Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm mấy phần?

Câu Hỏi:

Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm mấy phần?

Bạn đang xem: Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm mấy phần?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Tin học 8 bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm 2 phần

– Phần khai báo: khai báo tên chương trình, khai báo các thư viện, khai báo hằng, biến.

– Phần thân: chứa các câu lệnh để máy tính cần thực hiện, đây là phần bắt buộc phải có.

Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm 2 phần

Câu hỏi liên quan

Cách đặt tên nào sau đây không đúng ?

A. Tugiac

B. CHUNHAT

C. End

D. a_b_c

Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để :

A. Khai báo tên chương trình

B. Khai báo các thư viện

C. Khai báo tên chương trình và khai báo các thư viện

D. Khai báo từ khóa

Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?

A. var tb: real;

B. 4hs: integer;

C. Const x: real;

D. Var r =30;

Từ khóa dùng để khai báo là:

A. Program, Uses

B. Program, Begin, End

C. Programe, Use

D. Begin, End

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm mấy phần? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!