Trắc nghiệm

Câu nói: “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời” của nhà triết học nào dưới

Câu Hỏi:

Câu nói: “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời” của nhà triết học nào dưới đây?

Bạn đang xem: Câu nói: “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời” của nhà triết học nào dưới

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 10 bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Câu nói: “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời” của nhà triết học Khổng Tử.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Câu nói: “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời” của nhà triết học nào dưới – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!