Trắc nghiệm

Câu nói: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” của nhà triết học nào

Câu Hỏi:

Câu nói: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” của nhà triết học nào sau đây?

Bạn đang xem: Câu nói: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” của nhà triết học nào

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm GDCD 10 bài 1: Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Câu nói: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” của nhà triết học Hê-ra-clít.

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Câu nói: “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” của nhà triết học nào – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!