Trắc nghiệm

Câu nào dưới đây không phải là thành ngữ?

Câu Hỏi:

Câu nào dưới đây không phải là thành ngữ:

Bạn đang xem: Câu nào dưới đây không phải là thành ngữ?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Thực hành về thành ngữ, điển cố


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Câu không phải thành ngữ là “Của mình thì giữ bo bo, của người thì thả cho bò nó ăn” vì đây là ca dao.

Ôn tập lý thuyết

Câu hỏi liên quan

Câu nào dưới đây là thành ngữ?

A. Phú quý sinh lễ nghĩa

B. Ai đi Uông Bí Vàng Danh/ Má hồng để lại, má xanh đi (mang) về

C. Ta về ta tắm ao ta

Câu nào không phải là thành ngữ xuất hiện trong văn bản Lao xao?

A. Kẻ cắp bà già gặp nhau

B. Lia thia láu láu như quạ dòm chuồng lợn

C. Dây mơ rễ má

D. Cụ bảo cũng không dám đến

Dòng nào sau đây không phải là đặc điểm của thành ngữ?

A. Từ ngữ có cấu tạo cố định

B. Có tính hình tượng

C. Có tính cá nhân

D. Có tính biểu cảm

Dòng nào nêu đầy đủ và chính xác tác dụng của việc sử dụng thành ngữ?

A. Sinh động; hàm súc; gần gũi với người lao động

B. Hàm súc; giàu hình ảnh, cảm xúc; gần gũi với người lao động

C. Sinh động; hàm súc; giàu hình ảnh, cảm xúc.

D. Gần gũi với người lao động; sinh động; giàu hình ảnh, cảm xúc.

Câu thành ngữ, tục ngữ nói về tiết kiệm là

A. Tích tiểu thành đại

B. Học, học nữa, học mãi

C. Có công mài sắt có ngày nên kim

D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Tìm thành ngữ trong đoạn thơ sau:

“Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên hai nợ âu đành phận
Năm nắng mười mưa dám quản công.”

(Trần Tế Xương – Thương vợ)

A. Lặn lội thân cò khi quãng vắng

B. Eo sèo mặt nước

C. Năm nắng mười mưa

D. Một duyên hai nợ

Sử dụng thành ngữ trong giao tiếp đem lại hiệu quả gì?

A. Làm cho câu nói ý vị, sâu sắc hơn

B. Làm cho câu nói trở nên khó hiểu hơn

C. Làm cho các bên giao tiếp dễ nhất trí với nhau

D. Chứng tỏ tiếng Việt rất giàu và đẹp

Dòng nào dưới đây không phải là thành ngữ?

A. Nhai (Ăn) kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.

B. Lanh chanh như hành không muối.

C. Nhà rách vách nát.

D. Ếch ngồi đáy giếng.

Trong những dòng sau đây, dòng nào không phải là thành ngữ?

A. Một nắng hai sương.

B. Học ăn, học nói, học gói, học mở.

C. Lời ăn tiếng nói.

D. No cơm ấm cật.

Câu nào dưới đây không phải thành ngữ?

A. Vắt cổ chày ra nước

B. Chó ăn đá, gà ăn sỏi

C. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống

D. Lanh chanh như hành không muối

Xác định vai trò ngữ pháp của thành ngữ trong câu “Mẹ đã phải một nắng hai sương vì chúng con”.

A. Chủ ngữ

B. Vị ngữ

C. Bổ ngữ

D. Trạng ngữ

Thành ngữ nào sau đây có nghĩa là Ý tưởng viển vông, thiếu thực tế, thiếu tính khả thi?

A. Thầy bói xem voi

B. Ếch ngồi đáy giếng

C. Đeo nhạc cho mèo

D. Đẽo cày giữa đường

Trong các dòng sau, dòng nào là thành ngữ?

A. Ao sâu nước cả

B. Cải chửa ra cây

C. Bầu vừa rụng rốn

D. Đầu trò tiếp khách

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Câu nào dưới đây không phải là thành ngữ? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!