Trắc nghiệm

Câu 5: Vùng thị giác nằm ở đâu?

Câu Hỏi:

Vùng thị giác nằm ở đâu?

Bạn đang xem: Câu 5: Vùng thị giác nằm ở đâu?

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 8 bài 49: Cơ quan phân tích thị giác


Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vùng thị giác nằm ở thùy chẩm.
Vung thi giac nam o vung thuy cham

Câu hỏi liên quan

Dây thần kinh thị giác là

A. dây số I.

B. dây số IX.

C. dây số II.

D. dây số VIII.

Cơ quan phân tích thị giác gồm có 3 thành phần chính, đó là

A. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng lưới, dây thần kinh thị giác và vùng thị giác ở thùy chẩm.

B. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng mạch, dây thần kinh thính giác và vùng thị giác ở thùy đỉnh.

C. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng cứng, dây thần kinh thị giác và vùng thị giác ở thùy trán.

D. các tế bào thụ cảm thị giác ở màng lưới, dây thần kinh vị giác và vùng vị giác ở thùy chẩm

Tổng hợp bởi: Bài Giảng 365

Chuyên mục: Trắc nghiệm

Từ khóa tìm kiếm: Câu 5: Vùng thị giác nằm ở đâu? – Bài giảng 365

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!